Huller i træværket?

Husbuk-larve.gif

Når man ser små huller i f. eks. den ubehandlede træ konstruktion, eller andet ubehandlet træ i bygningen, er der grund til at gribe omgående ind, da der er stor grund til at tro, at der er tale om Husbukken. Hvis træværket ikke bliver behandlet, vil der til sidst kun være en tom skal tilbage af træet og det hele skal så skiftes ud.

 

Det er dog ikke sikkert at der er tale om husbukken, da der også er 2 "gæster" mere der godt kan lide vores træværk, nemlig Bore billen og Viol bukken.

 

Hullernes udseende!

Borebillens huller er små og runde. Viol bukken laver større ovale huller med en glat kant og Husbukken laver store ovale huller med en ru og takket kant.

 

Husbukken!

Af disse 3 er Husbukken den værste og den voksne bille kan observeres i juni-juli. Larverne er 4 til 12 år om at udvikle sig til voksne individer, så det er en langsommelig proces. Husbukkens kendetegn er at den bliver 1-2 cm, med lange følehorn. Den er mørkebrun med et tæt lag grå hår. Man kan kende den på forkroppen, hvor den har 2 glinsende knuder der rager op gennem hårene og en glinsende længde stribe mellem knuderne. På bagvingen er der en eller to blege pletter.

 

Bore billen!

Bore billen er ganske lille og flyver kun om natten. Til trods af at man næsten aldrig ser dem, er de ganske almindelige. Larverne lever 1-3 år i træet og laver gange i det.